Home

ACCC

Atlas Copco Creative Computing

Na 33 jaar, het einde van een personeelsclub...

 

 

Wegens gebrek aan werkingsmiddelen, faciliteiten en wegvallen van het budget kan de computerclub niet meer functioneren.

 

Hierdoor kunnen nog slechts weinig of géén activiteiten doorgaan, waardoor er nog weinig belangstelling is voor de computerclub die ooit meer dan 350 leden telde...

 

Overzicht en huidige situatie in 2016:

 

  1. De 14 eigen PC’s van de club zijn we in 2005 kwijtgespeeld.

 

  1. Daarna zijn we ons eigen leslokaal in 2005 kwijtgespeeld.

 

  1. Gebruik van bedrijfs-PC’s met eigen partitie/paswoord voor computerclub niet meer toegestaan sinds 2011.

 

  1. Installatie van benodigde les/demo – software op bedrijfscomputers verboden sinds 2011.

Computerafdeling “zou” voor installatie benodigde software zorgen. Dit is nog nooit gelukt in de 5 jaar dat dit gevraagd/toegezegd is.

 

  1. Geen toegang meer tot internet voor cursisten/lesgevers sinds 2011

 

  1. Communicatie met clubleden bijna onmogelijk. Benodigde updating van adres/e-maillijsten van gepensioneerden niet meer toegestaan sinds 2000.

 

  1. Toegang voor niet-actieve personeelsleden tot leslokalen bijna onmogelijk, en verboden voor externen sinds 2011.

 

  1. Last but not least zijn we in 2015 ons budget kwijtgespeeld. Er is ons meegedeeld dat de gemaakte kosten van 2015 niet meer worden terugbetaald.

 

 

 

We bedanken alle oorspronkelijke, tijdelijke en huidige bestuursleden oprecht voor hun jarenlange inzet, trouw en volharding.

 

Wees zeker dat dit bijzonder gewaardeerd is. Zonder jullie hadden we het geen 33 jaar kunnen volhouden !

 

Zie ook http://www.personeelsclubac.be

en http://www.personeelsclubac.be/Computerclub

 

(Login en paswoord personeelsclub nodig)